Scopul Velstand Facility Management reprezintă integrarea proceselor organizaţiilor având ca direcţie eficientizarea şi dezvoltarea activităţii primare.

ISO 9001  
ISO 14001
Asigurare de răspundere civilă – limita: 50.000 Euro

AVANTAJE/BENEFICII

Administrare eficientă de către un singur furnizor de servicii – sinergie
Reducerea costurilor totale prin monitorizare şi eficientizare consumuri
Eliminarea investiţiilor care nu sunt necesare sau amortizarea acestora
Creşterea performanţelor clădirii prin eficientizarea utilizării spaţiilor
Creşterea eficienţei şi productivităţii angajatiilor
Creearea unui mediu plăcut, liniştit şi ordonat pentru personal
Încadrarea constantă în parametri de funcţionare legali
Transferul de responsabilitate

VELSTAND FACILITY MANAGEMENT VĂ PUNE LA DISPOZIŢIE URMĂTOARELE TIPURI DE SERVICII

SIMPLU: un singur serviciu, preţul corect pentru calitatea dorită
COMPLEX: mai multe servicii înglobate într-un singur contract – un singur furnizor/responsabil
COMPLET: facility management – externalizarea tutor serviciilor de administrare şi gestionare pentru sporirea productivităţii

CEREREA DUMNEAVOASTRĂ POATE FI DE TIP

COMANDĂ UNICĂ – o singură prestaţie, efectuată punctual
ABONAMENT – servicii furnizate zilnic, săptămânal sau lunar în funcţie de complexitatea activitatiilor

MENTENANŢĂ TEHNICĂ

Mentenanţă preventivă şi corectivă a sistemelor şi instalaţiilor ce asigură funcţionalitatea clădirii/spaţiului: electrice, sanitare, termice, canalizare, telecomunicaţii, etc.
Verificări şi revizii
Consiliere, asistenţă şi audit

SERVICII ADMINISTRATIVE

Negocierea şi supervizarea contractelor cu furnizorii
Gestionarea utilităţilor
Managementul consumului de energie
Managementul resurselor umane

SERVICII NON-TEHNIC

Curăţenie
Amenanjari interioare
Grădinărit
Securitate, pază şi protecţie
Deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie